ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในพื้นที่อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง

2. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง

3. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา

PIC11PIC10 

PIC9PIC11