ร่วมงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ

นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560