ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรม

 

นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว  ให้การต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ (น.ส.วันเพ็ญ   พูลวงษ์) พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงาน  และแผนการดำเนินโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

 

20170601 114600small 20170601 091802small

20170601 090619small 20170601 090609small