ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 15.00 น. นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ (เฉพาะกรรมการฝ่ายประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และฝ่ายปลูกดอกดาวเรือง) เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางในการจัดทำและดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาตามกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

580034