รองปลัดกระทรวงดีอี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ตรวจเยี่ยมเน็ตประชารัฐ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 รองปลัก กระทรวง ดีอี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมงานโครงการ "เน็ตประชารัฐ" ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อมอบให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ตามนโยบายโครงการเน็ตประชารัฐฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาส เข้าถึงการใช้งาน Internet ตามนโยบายรัฐบาล นำสู่ Thailand 4.0

304 315

 

330 306