ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

 

วันที่ 8 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย ผบ.มทบ.19/ผู้แทน กองกำลัง บูรพา/ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9/ผอ.ทสจ.สก./หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/นายก อบต.ศาลาลำดวน/กำนัน-ผู้ใหญ่ ในพื้นที่/ประชาชนในพื้นที่ และนักเรียนในเขตพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

20613

20612