ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่าย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสรรชาย ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวงและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

20616

20617

20618