ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางสาวจิตตานันท์ คำมิ่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน บริเวณชั้น 1 ด้านหลังศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะมีวิทยากรจิตอาสามาสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทุกวัน และสามารถรองรับผู้เรียนได้จำนวน 30 คน/วัน โดยเชิญชวนให้หน่วยงานราชการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์หน่วยงานละ 3 คน/ต่อวันๆ ละ 5-6 หน่วยงาน สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 โดยมีเป้าหมายประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน 200,000 ดอก แบบที่ประดิษฐ์มีทั้งดอกดารารัตน์และดอกแก้ว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

93076

93077