ร่วมเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมฯ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสรรชาย ช่วงโชติ ร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ วัดป่าบัวคำพัฒนา ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

1195

1205