ร่วมประชุม "การพัฒนารายการวิทยุ" สวท.สระแก้ว

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุม "การพัฒนารายการวิทยุ" เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมผลิตรายการ โดยจะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz ให้มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว

4472