ร่วมกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

21432

21433

21435