ร่วมแถลงข่าวโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เบญจบูรพาฯ "Benja Burapha Cycling Rally 2017"

           เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสรรชาย  ช่วงโชติ  สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมแถลงข่าวโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด เบญจบูรพาฯ "Benja Burapha Cycling Rally 2017" จัดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก และสระแก้ว มีนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของกลุ่มจังหวัด และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ชื่นชมธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานและร่วมกิจกรรมทางสังคม CSR ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมและวิถีวัฒนธรรม

1498798339459 1498798341629

1498798348639 1498798357451