ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.30 น. นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2560 ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

160933 160971

256647 256650