ร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสรรชาย ช่วงโชติ ร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว