จัดเทศน์การกุศล "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายใจชนะ อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมโครงการจัดเทศน์การกุศล "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย" ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว