ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวจิตตานันท์ คำมิ่ง นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและจเาหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" และโครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน บริการประชาชน" ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีการให้บริการข้อมูลทางสถิติ แจกเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติ และกิจกรรมตอบคำถามรับของรางวัล