ร่วมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม (บ้าน-วัด-โรงเรียน) เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี ภายใต้โครงการพัฒนาสระแก้วเมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี วิถึพอเพียง ปี 2560 และขับเคลื่อนในระดับจังหวัด โดยมีนางสุนันทา มิตรงาน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมปางสีดา

 21558769 1513000725402396_7169384406773315544_n 21369361 1513000045402464_7444325956390981960_n