พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาจังหวัดสระแก้ว

          เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาจังหวัดสระแก้ว โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  

   05 bk02         05 bk01                                                                                                                                                                                                                          

   05 bk03         05 bk04