พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาจังหวัดสระแก้ว โดยมีพระราชธรรมภาณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

   06bk4     06bk3

                                                                                                    

   06 bk1     06bk2