ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ๒ แผ่นดิน ไทย - กัมพูชา

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ๒ แผ่นดิน ไทย - กัมพูชา เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวรภัทร์ ขำสุวรรณ นายอำเภอโคกสูง เป็นประธานฝ่ายไทย นายตัน สวาลย์ ที่ปรึกษานายอำเภอโอวโจรว เป็นประธานฝ่ายราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีสำคัญทางศาสนา และยังสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้้งสองประเทศ

fb img_1507690873737     fb img_1507690877017