พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ณ วัดมะกอก หมู่ที่ ๑ บ้านโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี

1507796306125     1507796345590 

1507796255915     1507796231753