โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลลยเดช

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสรรชาย ช่่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยเปิดโอกาศให้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกภาคส่วน ได้แสดงความจงรักภัดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรํญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วและพระสังฆาธิการ นายรณรงค์ นครจิดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว

 fb img_1508835845189fb img_1509440589259       

 fb img_1509440732457fb img_1509440605379