ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน"วันปิยะมหาราช "ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติติจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานวางพวงมาลาในพิธี "วันปิยะหมราช" ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์      บริณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ซ

                       1509441860025                                     1509441858104

    ์   1509441887888    1509441886409