พิธีรับสิ่งของพระราชทาน

เมื่่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น นายสรรชาย  ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิตจังหวัดสระแก้ว ร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตรอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร โดยมีนายพงศกร สุดเสน่หา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสระแก้ว

 fb img_1509448474507   1509448559872 

 1509448550963   1509448538874