ซ้อมใหญ่พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสรรชาย  ช่วงโชติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัสระแก้ว ร่วมพิธีซ้อมใหญ่พระราชพิธีวางดอกไม้จันทร์พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกันทั้งจังหวัดสระแก้ว ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

  1509450336390    1509450343689

  1509450349941    1509450374545