พิธีปิดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีปิดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จำนวน ๑๖๑ รูป ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวแสดงความชื่นชมและมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ร่วมอุปสมบท

1509452012164   1509451991677

1509451996933   1509452018875