พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๓ พศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๑๕ น. นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชาทาน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายกฤตชัย  อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธี ณ วัดสระแก้ว  พระอารามหลวง ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นผ้ากฐินที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำถวายพระสงฆ์ ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยได้ยอดเงินที่ได้รับจากการถวายผ้ากฐินพระราชทานจำนวน ๒,๐๔๒,๙๐๐ บาท

1510211903644     fb img_1510210904616

fb img_1510210959712     fb img_1510211037309