พิธีเปิดวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

          วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติและเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยร่วมกันตกแต่งต้นไม้ทรงปลูกบริเวณศาลากลางจังหวัดสระแก้ว   

1510215838918        1510215790741

1510215732373        1510215821106