รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

          สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

เอกสารตามแนบ