จิตอาสาสระแก้วร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันนี้(๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ที่ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ๔ ดี วิถีพอเพียงจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงาม

photogrid 1510907918557