ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วครบรอบ 24 ปี 1 ธันวาคม 2560

           เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พิธีในช่วงเช้าจัดให้มีการบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลเจ้าตากสินมหาราช และหลังจากนั้นจัดพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งพิธีรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

photogrid 1512196865719