บันทึกเทปประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ณ สวท.สระแก้ว FM 103.25 MHz

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว บันทึกเทปประชาสัมพันธ์งานโครงการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในเผยแพร่ที่มาเเละเหตุผลของโครงการสำรวจ หมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ วัน/เวลาคาบงานที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วจะลงปฏิบัติงาน สามารถรับฟังได้ในช่วงข่าวของคลื่นวิทยุความถี่ FM 103.25 MHz ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินประชาสัมพันธ์อีกสองช่องทางคือ เว็บไซต์ http://sakaeo.nso.go.th และเพจเฟสบุ๊คสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

1512199297728