โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ตามแนวทางประชารัฐในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมเปิการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ตามแนวทางประชารัฐในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมธนาสิริ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

1513043843828