วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายใจชนะ อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสรแก้ว ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทยจังหวัดสระแก้วภายใต้แนวคิด "Zero Tololerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับภาคีเครือค่าย ทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้วจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

 fb img_1513043593231