ร่วมประชุมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีคาบการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1–13กรกฎาคม 2561 โดยสอบถามข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวน 24,700 แห่ง ณ ห้องประชุมทีโอที อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 photogrid 1513411092099