โครงการส่งมอบและเปิดใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

          วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีการส่งมอบและเปิดใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 31 ระบบ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ระบบ ตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในิพิธี ณ บ้านทับทิมสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

photogrid 1513841424112