สภากาแฟครั้งที่ 2/2561

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ จวน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพเปิดจวนเลี้ยงต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้เกิดการพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน