การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสระแก้ว

          วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 2 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ฯ โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยมีสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ คือการเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกว่ากฏหมายกำหนด ทั้งนี้ยอดอุบัติเหตุสะสมระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 40 ครั้ง บาดเจ็บ 42 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุม ณ ห้องสระแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัด

                                                                                                                                                                                                           

1514971100606

1514971106418