ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2561

          วันที่ 5 มกราคม 2561 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2561 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการได้รับทราบนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันมิให้สถานประกอบการเป็นแหล่งเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด และแนวทางการดำเนินกิจการร้านวีดิทัศน์(ร้านเกมส์ร้านคาราโอเกะ) และร้านให้เช่า จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นสถานประกอบการที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าใช้บริการ โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

                                       pixlr