พิธีอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

          วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจเยี่ยม อบรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองอาราง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

pixlr