กิจกรรมโรงเกลือ Big cleaning day รวมพลัง ร่วมใจ สร้างความสดใสให้ชายแดนไทย - กัมพูชา

          วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม โรงเกลือ Big cleaning day รวมพลัง ร่วมใจ สร้างความสดใสให้ชายแดนไทย - กัมพูชา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณด่านคลองลึกและตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว เป็นการสร้างความสะอาดให้บริเวณดังกล่าว มีความเป็นระเบียบ มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยว โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารกองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 pixlr