พิธีอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

          วันพุธที่ 17 กราคม 2561 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจเยี่ยม อบรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้กับประชาชนในชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่5 ตำบลท่ากวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

pixlr