ประชุมคณะทำงานโครงการเน็ตประชารัฐอำเภอตาพระยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมประชุมการจัดตั้งคณะทำงานโครงการเน็ตประชารัฐเขตอำเภอตาพระยา โดยมี นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา พร้อมคณะทำงานร่วมประชุมแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

pixlr 20180130115151645