ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 นายใจชนะ อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน แทนสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมงาน "ประเพณ๊บายศรีสู่ขวัญข้าว ตำบลเขาสามสิบ" สืบสานวัฒนธรรมประเพณี คงอยู่คู่สังคมเกษตรไทย จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชาวตำบลเขาสามสิบ การทำพิธีกรรมดังกล่าวเป็นการขอขมา และขอบพระคุณ "แม่โพสพ" หรือ "เทพีแห่งข้าว" และยังเชื่อว่าจะทำให้ชาวนาได้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ในปีต่อ ๆ ไป

pixlr