ประชุมกรมการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมกราคม 2561

          วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เพื่อมอบนโยบาย และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

pixlr