พิธีอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสรรชาย ช่วงโชติ สถิติจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติปฏิบัติการ ร่วมตรวจเยี่ยม อบรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้กับประชาชนในชุมชน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

pixlr