พิธีอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวจิตตานันท์ คำมิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชการและการวางแผน แทนสถิติจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ร่วมตรวจเยี่ยม อบรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้กับประชาชนในชุมชน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 pixlr2