รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามแนบ

   0                                                       

 1

 

 2

 

 3