ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานสถิติ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถิติ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีคุณสมบัติผ่านจำนวน 23 ราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดตามแนบ