ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องบัญชีผู้ผ่านการประเมิน ตำแหน่งพนักงานสถิติ

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ตำแหน่ง พนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว รายละเอียด ตามแนบ